alfabet fonetis intərnasional

Dari Tolololpedia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tanyaa.gif apaʔan nih?
artikəl ini suŋguh gedʒe alias gak dʒəlas, muŋkin karəna pənulisɲa mərupakan lulusan itebe (institut tʰai bokoŋ) atau tərlalu baɲaʔ makan buah paʔmu. tapi untuŋɲa, səbəlum sələsai mənulis pənulisɲa sudah pərgi untuʔ ajəb-ajəb di kandang sapi. Kalau anda kuraŋ puas dəngan artikəl ini, anda bisa məmukul komputər anda dəŋan elpiji 12kg atau bakar diri anda səndiri di pasarkemis.

“di sovijet ɹussia, ipa məŋgunakan kamu!!!”

“di amərika sərikat, kamu digunakan ipa!!!”

GEGERMU MLOCOT !!!

PANTEK !!!

“di malajsia, badutwi məŋkleɪm ipa!!!”

“heɪ. wʌt ɪz ðɪs?”

“ðɪs ɪz ipaaaaaaa!!!”

“bukanɲa ipa itu nama pəladʒaran?”

“tʃoba kita bərtaɲa pada rumput jaŋ bərgojaŋ”

~ ebit ge ade

“yaʔ eeeee!!!”

~ para pənonton opra van dʒava
dari gambar ini, muncullah inspirasi untuk məmbuat tulisan ini.
Bouncywikilogosmall.gif
untuk oraŋ-oraŋ jaŋ tidaʔ məmiliki rasa humor səkalipun, baŋsa wikipedia jaŋ (soʔ) tawu məmpuɲai artikəl təntaŋ alfabet fonetis intərnasional.

alfabet fonetis intərnasional, səriŋ dialaikan səbagai ipa, adalah sədʒənis huruf jaŋ bəntuk hurufɲa səpərti tʃatʃiŋ kəpanasan, digunakan untuk məlambaŋkan buɲi dəsahan amiŋwati dibugilin di alun-alun bahasa-bahasa jaŋ tidaʔ dipahami buɲiɲa.

sədʒarah[sunting]

huruf ini ditəmukan oleh roi surjo. suatu kətika, ia bərada di səbuah lokasi di dunia gəndəŋ. ia taʔ məŋərti apa jaŋ dibitʃarakan di sana. Bəruntuŋ ia məmbawa mbah gugəl. Səpulaŋɲa, tanpa səŋadʒa ia diberakin buruŋɲa berak obama, ia məndapat pəmadaman bərgilir inspirasi. lalu tərtʃiptalah huruf ini

pəŋgunaʔan[sunting]

awalɲa ia məŋgunakan huruf ini untuk məŋkodəkan buɲi, namun ia juga məŋgunakan huruf ini untuk məŋembaŋkan teknologiɲa. mulai dari ia məmbuat ˈsɔftˑwɛɽ bərɲaɲi jaŋ nantiɲa akan dikleɪm dʒəpaŋ, jaitu vokaloid, dan məmbuat situs kaskus. tapi, səmua itu harus dilakukan diam-diam, takut disɔdɔmi dikleɪm badutwi.

disəbarluaskan[sunting]

dirasa aman dari badutwi, ia məɲəbarkan virus flu babi huruf ini kə səluruh dunia, tərmasuk kə dunia gəndəŋ. baɲak jaŋ suka. jɪmi maləs məŋgunakan huruf ini untuk məmbuat artikəl-artikəl taʔ bərmutu di wikipedia. namun, ada sədihɲa. di sovijet russia, ipa məmbəntʃi raʔjat russia!!!

lihat dʒuga[sunting]


    tulisan ini masih tulisan rintisan. pənulisɲa kəburu pərgi səbəlum sələsai, muŋkin karəna mataɲa udah səmpɔyɔŋan məlihat artikəl ini. anda wadʒib məmbantu tolololpedia untuk məŋəmbaŋkanɲa.